Het goede doel 2019

Ouderen


In 2019 heeft de vereniging zich ingezet voor verschillende goede doelen, waarvan tweemaal in het teken stond van eenzame ouderen. In het voorjaar organiseerden wij een Lentebrunch. En in het najaar namen een tiental ouderen deel aan ons kerstdiner, waarbij het eten gezamenlijk met de ouderen is bereid.