Goede doel JCI Lek en Linge 2012

Vrijwilligerssteunpunt Geldermalsen


Het Vrijwilligerssteunpunt biedt professionele ondersteuning aan het vrijwilligerswerk in de gemeente Geldermalsen in de breedste zin van het woord:
  • verstrekt informatie en advies aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
  • bemiddelt vrijwilligers naar vacatures in het vrijwilligerswerk
  • zet zich in voor promotie en werving voor het vrijwilligerswerk
  • biedt scholing aan vrijwilligers (organisaties)
  • coördineert de maatschappelijke stage in de gemeente Geldermalsen

alt

Het vrijwilligerssteunpunt ondersteunt alle vrijwilligers(organisaties) in de Gemeenten Geldermalsen. Dat betekent dat zij heel goed in beeld hebben welke hulpvragen/behoeften er zijn. Sterker nog, zij vervullen hierin een coördinerende rol. Kijk ook eens op de website van het vrijwilligerssteunpunt.


Promotiefilm voor Vrijwilligerssteunpunt Geldermalsen

Wij zijn lid van JCI. Een belangrijk aspect daarvan is dat wij vrijwilliger zijn. Wij vinden dat vrijwilligerswerk een belangrijke maatschappelijke functie vervult. Vrijwilligerswerk willen we daarom graag stimuleren.

Daarom promoten we dit jaar vrijwilligerswerk in onze regio, om meer vrijwilligers te mobiliseren bij de diverse vrijwilligersorganisaties die onze regio rijk is. We hebben ervoor gekozen om een korte PR-film te verzorgen over het vrijwilligerswerk in en om de gemeente Geldermalsen. Dat doen we voor, en in samenwerking met, het Vrijwilligerssteunpunt Geldermalsen.

Een PR-film is een uitdrukkelijke, reeds lang uitstaande wens van het Vrijwilligerssteunpunt. De PR-film zorgt voor een blijvend effect, een structurele bijdrage. De film creëert bekendheid en bewustwording. Het laat zien bij welke organisaties in de gemeente Geldermalsen vrijwilligerswerk te doen is, en hoe dankbaar dit werk is voor veel regiobewoners.

Onze belangrijkste troef is het inzamelen van het geld dat nodig is voor de film. In de zomer wordt daarom door ons een gezellig touwtrektoernooi georganiseerd. In het najaar lanceren we onze online dienstenveiling, een soort marktplaats voor diensten.Resultaat